Ziedojumi

Mēs esam pateicīgi visiem ziedotājiem, kuri atbalsta Kopienu Chemin Neuf!
Jūsu ziedojumi palīdz uzturēt mūsu misijas un kalpot sabiedrībai!

Rekvizīti ziedojumiem:
Saņēmējs: Kopiena Chemin Neuf
Adrese: Atmodas bulvāris 15, LV-3414, Liepāja
Reģ.nr.: 90009435369
Banka: Swedbank Latvia
BIC/SWIFT: HABALV22
Konts: LV19HABA0551030608510

Sirsnīgi pateicamies ikvienam ziedotājam!

Kopienas Chemin Neuf mājā Liepājā tiek veidota jauna kapela, un uz sienas aiz altāra ir plānots izveidot mozaīku par tēmu «Debesu Jeruzaleme», iedvesmojoties no Jāna atklāsmes grāmatas 21. nodaļas.

Tās autori ir Kaspars un Rūta Poikāni, starptautiski atpazīstami mākslinieki, ilgus gadus strādājuši lielākoties Francijā, arī Vācijā, Polijā un Svētajā Zemē.

Kaspars un Rūta ar savu lielo darba pieredzi vēlas radīt īpašu mākslas darbu Latvijā. Šobrīd darbs pie mozaīkas ir jau sācies, bet kopienai pietrūkst līdzekļu, tāpēc mēs aicinām jūs piedalīties ar ziedojumu, lai palīdzētu radīt skaistumu, kas liecina par Kunga mīlestību un uzticību šajos nedrošajos laikos.

Mums ir vajadzīgi 4000 ziedotāji, kad katrs dotu pa 45 eiro. No sirds pateicamies, ja jūs mūs atbalstīsiet.

Ar Kaspara un Rūtas darbu jūs varat iepazīties darbnīcas mājas lapā www.ateliersaintluc.fr

Rekvizīti ziedojumiem:

Saņēmējs: Kopiena Chemin Neuf

Adrese: Atmodas bulvāris 15, LV-3414,

Liepāja Reģ.nr.: 90009435369

Banka: Swedbank Latvia BIC/SWIFT: HABALV22

Konts: LV19HABA0551030608510 ar maksājuma norādījumu “Liepājas mozaīkai”