MŪSU REDZĒJUMS

Mēs vēlamies padarīt mūsu draudzes par īstām brālīgām kopienām, kuras ir dziļi pārmainījusi  Dieva Mīlestība  un misionāri, kurās ikviens ir piedzīvojis personisku satikšanos ar Kungu un iet pa garīgās izaugsmes ceļu, gatavs dalīties savā priekā un cerībā ar pasauli.

Mēs vēlamies kopā, Kopienas Chemin Neuf un draudžu locekļi, piedalīties Baznīcas atjaunotnē, turpinot veidot draudzes par vietām, kurās ir dzīvība, viesmīlība un prieks.

Mēs  piedāvājam vīziju un garīgās izaugsmes ceļu, lai izglītotu un sagatavotu draudzes locekļus kļūt par mācekļiem, kas dodas misijā.

Kopienas garīgais piedāvājums (liturģija, slavēšana, dalīšanās brālības, ignāciskajā garīgumā balstītas mācības un rekolekcijas) ir daudzveidīgs, un tajā ikviens var atrast ko piemērotu savam vecumam un dzīves aicinājumam.

Kopā ar kopienas brāļiem un māsām draudžu misionārajās brālībās mēs vēlamies sagatavot garīgi nobriedušus kalpotājus, kuri patiešām spēj uzņemties līdzatbildību un kuriem ir vienots redzējums, kas ir nepieiciešams, lai savukārt citi varētu piedzīvot Dieva neizmērojamo mīlestību. Mēs vēlamies, lai viņi kļūst par mācekļiem misionāriem, kuri sagatavo citus mācekļus misionārus.

Ja katrs no mums apzināsies savas dāvanas un talantus, ļausies Svētā Gara vadībai un liecinās par Dieva beznosacījuma mīlestību, mūsu draudzēs varēs augt un mēs varēsim cerēt katru svētdienu ieraudzīt arvien vairāk cilvēku, kuri pirmo reizi vai no jauna atdod savu dzīvi Jēzum.

MŪSU PĪLĀRI

LŪGTIES & SLAVĒT
Padziļināt mūsu personīgās attiecības ar Kristu
IZGLĪTOTIES
Iet izglītošanās ceļu
SVINĒT KOPĀ
skaistu liturģiju un Vissvētākā Sakramenta adorāciju
PIEDZĪVOT BRĀLĪBU
Regulāri patiesi dalīties brālībā
TIKTIES
Padziļināt mūsu brālīgās, pāru un ģimenes attiecības
KĻŪT PAR MISIONĀRIEM
īstiem Kristus mācekļiem-misionāriem.
DALĪTIES
Kopienas dzīve, mazie un lielie – visi kopā
UN SVINĒT
Labo Vēsti, kuru vēlamies nodot citiem

Starptautisks draudžu festivāls

BE THE CHURCH

UNIKĀLA NEDĒĻA
lai kopā saņemtu Svēto Garu, kas vienmēr ir jauns,
un lai katrā no mūsu draudzēm
veidotu mācekļu – misionāru ģimeni.

Starpdraudžu. Tikšanās draudžu locekļiem, kuri nāk no dažādām kopienai uzticētām draudzēm – lielām un mazām, pilsētas un lauku draudzēm, kā arī citā ziņā atšķirīgām.

Ģimeniska. Pasākumā var piedalīties gan ģimenes, gan neprecēti cilvēki. Bērni var piedalīties savam vecumam piemērotā sesijā. Vismazākie – līdz 7 gadu vecumam – paliek uz vietas. Lielākie, sadalīti pa vecuma grupām, dodas uz citām vietām.

Starptautiska. Delegācijas no vairāk nekā 25 Eiropas draudzēm: Vācijas, Brazīlijas, Lielbritānijas, Polijas, Čehijas… Šī starptautiskā dimensija mūs visus bagātina.

Teoloģiska. Šī nedēļa sniedz iespēju uzzināt vairāk par vienu no 10 teoloģijas tēmām, kuras izvēlētas ilgtermiņa apguvei. Izglītošanās teoloģijas jautājumos ir viens no svarīgiem misionārās brālības principiem.

Ekumeniska. Visās Kopienas izglītojošās sesijās ekumeniskā dimensija vienmēr ir centrā.le.

Ignāciska. Šajā nedēļā var mācīties lūgšanu un izšķiršanos, atskatoties, kā Dievs mūs ir vadījis.

Harizmātiska. Šīs nedēļas centrā ir harizmātiskās dzīves pieredze, kas ir visa festivāla svarīgākais elements…  Piedzīvot Svēto Garu, saņemot tā dāvanas!

Misionāra. Šī draudžu brālība savā būtībā ir misionāra! Mēs vienmēr vēlamies lielākā mērā kļūt liecinieki un pasludināt Labo Vēsti savās draudzēs.

Vatikāna II Koncila garā. Šis koncils ir īsts dārgums. Mēs vēlamies turpināt izzināt šo koncilu, kuru Baznīca aizvien atklāj, un likt lietā tā atziņas.