SLAVĒT, PATEIKTIES, LŪGT

Kopienas Chemin Neuf lūgšanu grupa ir vieta, kur sākt iepazīt Kopienu. Tā ir iespēja nākt Dieva priekšā tādam, kāds esi, vienkāršā veidā izteikt savu lūgšanu un pateicību Kungam. Ļauties Svētā Gara vadībai un ieklausīties, kā Dievs runā uz tavu sirdi. Lūgšanu grupa ir arī vieta, kur vienam par otru lūgt, atveldzēšanās pietura mūsu ikdienā.

Lūgšanu grupas

⏩️NĀKAM SESTDIEN. CĒSIS. LŪGŠANU GRUPA.
🔍Esi šaipusē? p i e v i e n o j i e s 🔌🔌 Kopiena Chemin Neuf Vidzemes Lūgšanu grupai
📍27. APRĪLĪ PLKST.10:00 Cēsu Sv. Jāņa draudze ⛪️ telpās.
☎️Tālrunis saziņai +371 26 442 929
MĪĻI GAIDĪTS ikviens 🫶🏼🫶🏼