SLAVĒT, PATEIKTIES, LŪGT

Kopienas Chemin Neuf lūgšanu grupa ir vieta, kur sākt iepazīt Kopienu. Tā ir iespēja nākt Dieva priekšā tādam, kāds esi, vienkāršā veidā izteikt savu lūgšanu un pateicību Kungam. Ļauties Svētā Gara vadībai un ieklausīties, kā Dievs runā uz tavu sirdi. Lūgšanu grupa ir arī vieta, kur vienam par otru lūgt, atveldzēšanās pietura mūsu ikdienā.

Lūgšanu grupas