Valstis, kurā Kopiena atrodas pastāvīgi

Valstis, kurās Kopiena vada evaņģelizācijas misijas