Ekleziālā un civilā atzīšana

I. Kanoniskais statuss

1984. gada 20. aprīlī Lionas arhibīskaps Albērs Dekurtrē atzina Kopienu Chemin Neuf kā publisko tiesību ticīgo apvienību.

1992. gada 24. jūnijā kardināls Albērs Dekurtrē atzina Chemin Neuf reliģisko klēru institūtu priesteriem un celibātā konsekrētiem brāļiem ar dieceziālām tiesībām.

Konsekrētās dzīves institūtu un apustuliskās dzīves biedrību kongregācijas prefekts kardināls Franks Rodē 2009. gada 14. septembrī Vatikānā, Romā atzina Chemin Neuf institūtu kā reliģisko klēru institūtu ar pontifikālajām tiesībām. Galvenā institūta māja ir Otkombas abatija Francijā.

Galvenā māja ir Otkombas abatija Francijā – l’Abbaye d’Hautecombe, 73310 Saint Pierre de Curtille,
France. Publisko tiesību ticīgo apvienības vai reliģiskā klēru institūta jaunu māju atvēršana diecēzēs notiek saskaņā ar kanoniskajām tiesībām un vietējā bīskapa piekrišanu.

II . Civilie statusi

Kopiena Chemin Neuf lūdz civilo atzīšanu valstīs, kurās tā ir aicināta darboties. Atkarībā no likumdošanas, oficiālā atzīšana dažādās valstīs atšķiras.

Piemēram, Francijā Kopiena ar iekšlietu ministra 1993. gada 23. jūlija dekrētu (publicēts 1993. gada 30. jūlijā Francijas Oficiālajā laikrakstā) ir likumīgi atzīta kongregācija, un tās galvenā mītne atrodas Chemin Neuf ielā 49, Lionā, Francijā.

Otkombas abatija ir pilnībā neatkarīgs nodibinājums, juridiska persona, kuru 1826. gada 7. augustā nodibināja karalis Šarls Fēlikss. Nodibinājuma padomi veido Chemin Neuf reliģiskā klēra institūta brāļi, un tās vadītājs ir institūta ģenerālsekretārs.