Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet Mana žēlastība neatkāpsies no tevis un mana miera derība nešķobīsies», saka tas Kungs, tavs apžēlotājs.

Jes. 54,10

Aicinām uz iekšējās dziedināšanas rekolekcijām.
Līdzi jāņem Bībele, kladīte pierakstiem, darba drēbes.
Pieteikšanās un informācija Dace 26442207, e-pasts rekolekcijas@chemin-neuf.lv

Klusuma rekolekcijas saskaņā ar Sv. Ignācija no Lojolas garīgajiem vingrinājumiem.
Organizē Kopiena Chemin Neuf

  • Laiks 29. jūnijam līdz 6. jūlijam
  • Vieta Liepājā Atmodas bulvāris 15
  • Dalības maksa  150-170 eiro (cenā ietilpst uzturēšanās izmaksas)
  • Līdzi jāņem Bībele, kladīte pierakstiem, darba drēbes.

Informācijas un pierakstīšanās:
Dace – 26442207
rekolekcijas@chemin-neuf.lv
Rekolekciju laikā tiks piedāvātas mācības, personīgā lūgšana ar Svētajiem Rakstiem, kopīgas lūgšanas un sarunas ar garīgo pavadību.


REKOLEKCIJAS, LAI ATGRIEZTOS PIE BŪTISKĀ.

Uz brīdi atiet no pasaules, lai meklētu Dievu. Nostāties zem viņa skatiena. Iegūt iekšēju Kristus pazīšanu, lai labāk Viņu mīlētu un Viņam kalpotu. Atpazīt Dieva aicinājumu un izvēlēties tam atsaukties.

REKOLEKCIJAS KLUSUMĀ

Visa rekolekciju nedēļa notiek klusumā, lai katrs rekolekciju dalībnieks varētu iedziļināties un ieklausīties Kristū.

REKOLEKCIJAS AR GARĪGO PAVADĪTĀJU

Katram rekolekciju dalībniekam tiek piedāvāta ikdienas tikšanās ar garīgo vadītāju, lai palīdzētu viņam atpazīt Gara kustības un veidu, kā Dievs viņu uzrunā un darbojas ar viņu.


Anamnēze

REKOLEKCIJAS, LAI ATSKATĪTOS UZ SAVU DZĪVI SVĒTĀ GARA GAISMĀ, IZLĪGTU UN IEGŪTU IEKSĒJU VIENOTĪBU

Anamnēzes rekolekciju mērķis ir no jauna atskatīties uz kādu notikumu vai brīdi savā dzīvē Svētā  Gara gaismā, lai atdzītu, ka esmu Dieva mīlēts, ka esmu grēcinieks, kam ir piedots, lai izlīgtu ar savu pagātni, lai pieņemtu Jēzus Kristus dziedinošo un atbrīvojošo klātbūtni. Dienas tiek pavadītas klusumā, lai veicinātu ieklausīšanos Kristū un sevī.

Katru dienu:

  • 3 personīgi lūgšanu laiki ar Bībeli
  • 2 mācības
  • 2 sarunu laiki ar garīgo pavadītāju
  • 1 radoša darbnīca
  • 1 vakara tikšanās (lūgšanu grupa, filma, izlīguma vakars…)

*Pēc pieteikšanās mēz lūgsim Jums uzrakstīt motivācijas vēstuli un aizpildīt reģistrācijas anketu.VAIRĀK PAR SVĒTĀ IGNĀCIJA NO LOJOLAS PIEREDZI

SVĒTĀ IGNĀCIJA NO LOJOLAS PIEREDZE

Ignācijs ir dzimis 1491. gadā Spānijā dižciltīgā basku ģimenē. Izglītots karaļa galmā par pāžu, viņš pamazām pievērsās bruņinieka karjerai. Viņš pats par sevi saka, ka viņa dzīve tolaik bija “veltīta pasaules tukšībām”. Navarras kaujas laikā Pamplonā viņš tika ievainots kājā. Vairākus mēnešus viņam bija jāguļ nekustīgi, bet šīs ilgās atveseļošanās laikā viņš varēja lasīt. Ignācijs pārmaiņus lasīja dievbijīgu literatūru un bruņinieku romānus; kad viņš lasīja par Kristus dzīvi vai svēto dzīvesstāstus, viņu pārņēma spēcīga vēlme tos atdarināt Dieva godam. Tomēr viņam rodas arī pasaulīgas domas! Viņš atzīmē, ka lasot par pasaulīgiem varoņdarbiem, viņš gūst pārejošu prieku, bet pēc tam dvēsele kļūst  sausa un neapmierināta, turpretī domas par Kristus atdarināšanu viņam sniedz dziļu prieku, ilgstošu mierinājumu. Viņš atklāj to, ko viņš dēvēs par dvēseles iekšējām kustībām, un to, kā mūs vada Labais vai sliktais Gars. Tā radās Ignācija garīgā pieredze.

Tiklīdz viņš atveseļojās, viņš aizbēga no ģimenes pils, lai vientulībā vēl dziļāk meklētu Dievu. Manresas alā, kur viņš vairākus mēnešus dzīvoja kā vientuļnieks, viņš guva ļoti spēcīgu garīgu pieredzi. Ignācijs pierakstīja visu savu pieredzi piezīmju grāmatiņā un varēja atskatīties, kā Dievs viņu bija vadījis.

Kopš tā laika Ignācijs turpināja pilnveidot garu atpazīšanu, savu lūgšanu un meditāciju veidu, kā arī veikt garīgās dzīves atskatu, lai labāk pakārtotu savu dzīvi Kristum. No viņa pieredzes radās Garīgie vingrinājumi.

Ignācija vingrinājumu mērķis ir palīdzēt rekolekciju veicējam padziļināt attiecības ar Kristu, “lai Viņu labāk mīlētu un Viņam labāk sekotu” (Garīgie Vingrinājumi, 104. nr.), kā arī virzīties pa iekšējās brīvības ceļu.

Ar šo vārdu “Garīgie vingrinājumi” mēs saprotam ikvienu veidu, kā pārbaudīt savu sirdsapziņu, meditēt, apcerēt, lūgt balsī un klusumā, kā arī citas garīgas darbības. Tāpat kā pastaigas, soļošana un skriešana ir miesas vingrinājumi, tā par Garīgajiem vingrinājumiem tiek saukti visi veidi, kas sagatavo un noskaņo dvēseli, lai tā atmet visas nekārtīgās pieķeršanās un, atmetusi tās, meklē un atrod dievišķo gribu savā dzīvē, lai glābtu savu dvēseli.