Mūs ir satvēris
KRISTUS

KOPĀ,
Vīrieši un sievetes,
Pāri un konsekrētās personas,
No dažādām kultūrām un valodām,
Kristieši no dažādām konfesijām,
katoļi, pareizticīgie, protestanti, evaņģēliskie kristieši….

Un NE MIRKLI NEKAVĒJOTIES,
Mēs atdodam savu dzīvi, lai lūgtos,
Mēs vēlamies piedzīvot brālību mūsu vidū,
Mēs uzdrošināmies liecināt par Dieva darbu mūsu dzīvēs,
Mēs izvēlamies kalpot Baznīcai un pasaulei.

NEREDZAMAIS KLOSTERIS

Kopīga redzējuma vienots,
Net For God ir lūgšanu un izglītības pasaules mēroga tīkls, kura mērķis ir veicināt vienotību un mieru
starp valstīm, kultūrām un kristīgajām konfesijām.

LAI MŪS SATIKTU,
meklējiet mūs šeit:

Abatijas un klosteri
Izglītības centri
Viesu uzņemšanas nami
Studentu kopmītnes
Lūgšanu grupas
Draudzes….