Vienoti kopīgā redzējumā,
kopīgā dedzībā,
kopīgā misijā!

Redzējums
“Neredzamais klosteris”

Pols Kuturjē, franču priesteris un “garīgā ekumenisma” aizsācējs 1944. gadā dalījās ar savu redzējumu:
“Ja katru ceturdienas vakaru, katru nedēļu pieminot Lielo Ceturtdienu, arvien vairāk visu konfesiju kristiešu veidotu it kā milzīgu tīklu, kas ieskauj zemi, it kā lielu neredzamu klosteri, kurā visus būtu pārņēmusi Kristus lūgšana par vienotību – vai tā nebūtu kristiešu vienotības rītausma, kas ataust pasaulē? Vai tā nav šāda garīgās veltīšanās attieksme, patiesa, dziļa, dedzīga, kādu Tēvs gaida, lai īstenotu Baznīcas miesas redzamo vienotību, lai veiktu visus vajadzīgos brīnumus, lai apvienotu savā redzamajā Baznīcā visus tos, kas viņu mīl un tika redzamā veidā apzīmogoti ar kristības zīmogu?”

Misija
Net for God

Net for God ir radies šī redzējuma rezultātā un kopš 2000. gada kļuvis par vispasaules tīklu:
LŪGŠANU TĪKLS, lai lūgtos par vienotību un mieru starp valstīm, kultūrām un kristīgajām konfesijām. Katru ceturtdienas vakaru Net for God tīkla locekļi vienojas lūgšanā par kristiešu vienotību.
IZGLĪTĪBAS TĪKLS
Katru mēnesi ir filma par kādu nozīmīgu tēmu vienotības jomā, tā liecina par Dieva mīlestību, kas darbojas pasaulē.
EVANĢELIZĀCIJAS TĪKLS
Dažādu kristīgo Baznīcu locekļi kopīgi darbojas un liecina, lai sekmētu Dieva valstības atnākšanu uz zemes.

Komanda misijā

Lai austu, iedzīvinātu un vadītu šo tīklu, Kopienas brāļi un māsas kopīgi lūdzas un strādā mājā ImaGO Vilnēvā d’Askā (Lillē). Net for God komandai projektos palīdz Kopienas Chemin Neuf videostudija Neuf Media. Arī Mediju skola ļauj katru gadu dažādu valstu un Baznīcu jauniešiem uz vietas piedalīties apmācībā, lai kļūtu par “tīmekļa misionāriem”.
Net for God misiju atbalsta daudzi brīvprātīgie un ziedotāji, kas palīdz īstenot dažādus evanģelizācijas projektus.

VIENOTĪBAS DEDZĪBA
PIEDALIES LŪGŠANĀ PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU

Katru ceturtdienas vakaru pievienojies Kopienai un aizlūdz īpaši par vienotības izaicinājumiem pasaulē ar dažādu kristīgo tradīciju tekstiem un dažādiem lūgšanu nodomiem par vienotību un izlīgumu!

VIENOTĪBAS DEDZĪBA
IZGLĪTOJIES UN NOSKATIES FILMU

Lai atbalstītu ikviena lūgšanu par vienotību un darbu vienotības labā, padziļini savas zināšanas par pasaules Baznīcām. Filmu piemēri: KARLO AKUTIS | SICĪLIJA, PIEŅEMŠANAS ZEME | IRENEJS NO LIONAS | ALŽĪRIJAS MOCEKĻI | MĀRTINS LUTERS KINGS | BAZNĪCU STĀDĪŠANA | HRANTS DINKS | CERĪBAS CEĻI…

VIENOTĪBAS DEDZĪBA
PIEVIENOJIES ‘NET PUNKTAM’

NET FOR GOD tīklu veido daudzas grupas visā pasaulē – vairāk nekā 700 NET PUNKTU, kuros cilvēki satiekas katru mēnesi, lai noskatītos filmu, dalītos pārdomās un lūgtos kopā.