Chemin Neuf sadraudzība

Kopienas “Chemin Neuf” sadraudzība ir dzimusi no kopienas kalpošanas pāriem, dažādu jomu speciālistiem, ārstniecības personālam, vientuļiem cilvēkiem dažādās vietās, piemēram, sesijās, rekolekcijās, draudžu aktivitātēs.

Vasarsvētki 1992

Arvien vairāk attīstoties Kopienas apustuliskai darbībai, arvien vairāk un vairāk cilvēku kopienas garīgumu izjuta kā savējo, taču bez aicinājuma iesaistīties Kopienā. Lai palīdzētu šiem cilvēkiem viņu izaugsmē, Kopienai bija viņiem jāpiedāvā  iesaistīties   tās dažādajās  misijās. Tādā veidā 1992. gada Vasarsvētkos dzima Chemin Neuf  sadraudzība.

Chemin Neuf  sadraudzība ir apustuliska kustība, kas pulcējas ap kopienu un, kas līdzdala tās ignācisko un harizmātisko garīgumu, kā arī piedalās misijās un brālīgajā dzīvē.

3 balsti

Sadraudzības dalībnieki iesaistās uz diviem gadiem ar iespēju solījumu atjaunot. Dodot solījumu, sadraudzības dalībnieki apņemas:
1. Katru dienu veltīt laiku PERSONĪGAJAI LŪGŠANAI, papildus lasot Dieva vārdu, iepazīstot Bībeli un garīgi izglītojoties.

2. Piedalīties BRĀLĪBĀ, regulāri, reizi mēnesī, satiekoties ar citiem tās locekļiem, lai dalītos par Kunga vadību viņu dzīvē  un vienam otru  atbalstītu lūgšanā. Katru gadu notiek Kopienas Chemin Neuf sadraudzības reģionālās un nacionālās tikšanās

3. Piedalīties MISIJĀ kopā ar kopienu un savu  brālību.

Apustuliskais ķermenis

Chemin Neuf sadraudzība tāpat kā Kopiena apvieno brāļus un māsas no dažādām kristīgajām konfesijām – katoļu Baznīcas locekļus, pareizticīgos, austrumu Baznīcas kristiešus, anglikāņus, reformātus, luterāņus, brīvdraudžu un Vasarsvētku kustības locekļus.

Tā ir klātesoša lielākajā daļā valstu, kurās atrodas Kopiena. Kopumā sadraudzībā iesaistījušie ap 3000 cilvēku.

Šodien Kopiena nevarētu īstenot visas tai uzticētās misijas bez sadraudzības brāļu un māsu iesaistīšanās.