KATOĻU KOPIENA AR EKUMENISKU AICINĀJUMU

SASKAŅOTA DAUDZVEIDĪBA

Vienā un tajā pašā kopienā

“Jā, tas ir labi, brāļiem ir jauki dzīvot kopā un būt vienotiem.” Ps 132

Pāri un konsakrētie celibātā, sievietes un vīrieši no dažādām valstīm un kultūrām ir izvēlējušies kopienas dzīvi, sekojot Kristum.

Ikdienā, pulcējoties kopā vienā apkaimē vai zem viena jumta, mēs piedzīvojam, ka dalīšanās vairo. Dalīšanās ar to, kas mēs esam, mūs satuvina ka brāļus un māsas.

Šajā pazemīgajā kopīgās ikdienas dzīves ceļā mēs piedzīvojam, mēs sastopam mūsu dažādību, un tā ir bagātība. Šī dažādība iziet cauri izlīguma dzirnavām. No šīs kopības rodas prieks un svētki, kas ir mūsu Kopienas centrā.

EKUMENISKS AICINĀJUMS

“Lai viņi visi ir viens” Jņ 17,21

“Mēs uzdrošināmies ticēt Baznīcas redzamajai vienotībai un saņemam misiju no visa spēka strādāt tās labā.”” Konstitūcijas p. 20

Vēloties, lai mūsu lūgšana būtu Jēzus lūgšana, kurš pirmais lūdza par vienotību, mēs katru dienu lūdzamies šādi: “Kungs Jēzu, kas esi lūdzis, lai visi būtu vienoti, mēs Tevi lūdzam par kristiešu vienotību, tādu, kādu Tu to vēlies, un ar līdzekļiem, kādiem tu vēlies. Lai Tavs Gars
liek mums sajust saskeltības sāpes, saskatīt mūsu grēku un cerēt pāri visām cerībām. Amen.”

Visu, ko mēs varētu darīt kopā, darīsim kopā.” Katoļi, protestanti, brīvdraudžu un Vasarsvētku draudžu kristieši, pareizticīgie un anglikāņi – mēs dalāmies savā ikdienas dzīvē un kopīgi veicam savas misijas, lai kopā liecinātu par Tēva mīlestību pret visiem Viņa bērniem. Šajā ceļā mēs piedāvājam dažādas ekumeniskas apmācības un vēlamies iesaistīt mūsu Baznīcas, kā arī veidot ciešus sakarus ar apkārtējiem cilvēkiem.

MISIONĀRA DINAMIKA

Kalpojot Baznīcai un pasaulei

“Piekeroties Vinam, mums ir drosme veltīt visas savas harizmas kalpošanai citiem.” Pāvests Francisks

Atsaucoties uz Kristus un Baznīcas aicinājumu, mēs apņemamies kalpot mūsu laika vīriešiem un sievietēm, lai kur vien Gars mūs sūtītu un vadītu: tepat uz mūsu ielas vai otrā pasaules malā, Kopienai uzticētajās draudzēs vai profesionālajā dzīvē, mūsu formācijas vietās, studentu kopmītnēs vai mācekļu skolās, kā arī kopā ar ielas bērniem.

Kopā vai katrs atsevišķi, katrs ar savu harizmu, mēs vēlamies “būt viss prieks visiem” un sludināt Kristu. Ar drosmi un degsmi mēs uzdrošināmies liecināt par uguni, kas mūs iedvesmo, jauniešiem, ģimenēm, dažādu profesiju pārstāvjiem, pensionāriem, pusaudžiem…

DAŽI SKAITĻI

Kopienā, kas darbojas 30 valstīs, t.i., 80 diecēzēs, ir iesaistīti 2400 cilvēki, no kuriem 400 ir konsekrēti celibāta, tostarp 120 priesteri. Aptuveni simts brāļu un māsu studē filozofiju un teoloģiju dažādās universitātēs vai piedalās garīgās un kopienas dzīves formācijā kopienas formācijas centros.
Chemin Neuf sadraudzībā ir 3000 locekļu, kuri, nebūdami kopienas locekļi, dalās kopienas misijā un garīgumā.

Īstenojot savu misiju jauniešu labā, kopiena uztur 25 studentu kopmītnes un organizē vasaras festivālus, kas pulcē vairākus tūkstošus jauniešu. Katru gadu tā nosūta aptuveni divdesmit jauniešus uz starptautiskām solidaritātes misijām aptuveni desmit valstīs. Kānas misija, kas darbojas 50 valstīs, apvieno 5000 pāru visā pasaulē. Katru gadu tā organizē vairāk nekā 450 sesiju un rekolekciju pāriem un ģimenēm. Kopš 1995. gada kopienai ir uzticētas 30 draudzes vairākās valstīs.

Kopiena vada 8 visiem pieejamus izglītības centrus un turpina dažādu kongregāciju misiju 17 abatijās. Bez tam 51 viesu nams kalpo, lai izvērstu Kopienas dzīvi un tās misijas.

Kopiena Chemin Neuf
ir radusies Svētā Gara iedvesmā,
lai atbildētu uz Baznīcas un mūsdienu
pasaules izaicinājumiem.