Konsekrētie brāļi un māsas

“Tas ir Gars, kas pamodina vēlmi atbildēt pilnīgi; tas ir Viņš, kurš vada šīs vēlmes pieaugšanu, palīdzot tai nobriest pozitīvā atbildē un spēcinot tās uzticīgu īstenošanu; tas ir Viņš, kurš veido un piešķir raksturu sirdīm, kas ir aicinātas, pārveidojot tās pēc šķīstā, nabadzīgā un paklausīgā Kristus parauga un mudinot Viņa misiju padarīt par savējo.”

Jānis Pāvils II, Vita Consecrata, nr. 19

Iesaistījušies Dieva Valstības dēļ

Kopienas Chemin Neuf brāļiem un māsām, kas ir devuši celibāta solījumu Dieva valstība dēļ, ir īpašs Kunga aicinājums. Viņi ir kā “spoža zīme”, Dieva Valstības priekšvēstneši Baznīcā. Pašlaik Kopienā ir 400 celibātā konsekrētas personas – 180 brāļi un 220 māsas. Īstenojot savu aicinājumu, viņi Kopienā atklāj un atspoguļo kristīgā aicinājuma visdziļāko būtību un visas Baznīcas centienus: sekot Jēzum un būt vienotiem ar Viņu.

Brāļi un māsas, kas ir devuši celibāta solījumu, dzīvo Kopienā un dalās apustuliskajā un misionārajā dzīvē kopā ar pāriem un ģimenēm. Viņi ievēro Chemin Neuf reliģiskā institūta konstitūcijas, ko 1992. gadā apstiprināja kardināls Dekurtrē (Decourtray) un kas 2009. gadā tika atzītas ar pontifikālājām tiesībām.   “Konsekrētie brāļi un māsas, mēs apņemamies ar šķīstības, nabadzības un paklausības publiskajiem solījumiem dzīvot vienotībā ar Kristu apustuliskā kopienā, kalpojot Baznīcas vienotībai un kalpojot cilvēkiem, īpaši visnabadzīgākajiem.” 

Veltīti Dievam

Veltījuši savu dzīvi Dievam, celibātā konsekrētie brāļi un māsas vēlas kalpot citiem, būdami brīvi un atvērti sadraudzībai ar visiem.  Nepaturot neko sev, bet ar visu daloties, viņi izdzīvo līdzību par dalīšanos dzīves konkrētajos apstākļos, savu drošību balstot Dieva apredzībā. Būdami brīvi paklausības solījumā un atvērti jebkurai misijai, Viņi kopā kalpo Evaņģēlijam.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta viņu sākotnējai apmācībai un tālākizglītībai. Institūta noviciāts pašlaik atrodas Mellerejas abatijā (Nantes diecēzē).  Pirmajos gados visi celibātā  konsekrētie padziļināti studē filozofiju un teoloģiju dažādās teoloģijas fakultātēs (Parīzē, Lionā, Romā, Kinšasā, Freiburgā u. c.). Apmācību un rekolekciju laiks viņiem palīdz visas dzīves garumā stiprināt mīlestību uz Kungu un apustulisko dedzību. Mūža solījumu brīdī (pēc pagaidu solījumu gadiem) tas, kurš dod solījumus, saka: “Es vēlos veltīt savu dzīvi Baznīcas vienotības veicināšanai”. Mēs ticam, ka šī veltīšanās izsaka mūsu kopīgā aicinājuma būtību un vienu no mūsu reliģiskās dzīves īpašajiem aspektiem.

Iesakņojušies un nostiprināti Viņā

Regulāra garīga pavadība ļauj pieaugt iekšējā brīvībā un garīgajā izšķiršanā. Tāpat arī brālīgā dzīve un iknedēļas dalīšanās brālībā sniedz iespēju praktizēt ieklausīšanos, pazemību un Kopienā pazīstamo garīgo izšķiršanu.

Lūgšanu dzīve mijas ar ikdienas Euharistiju, stundu lūgšanām (laudēm un vesperēm, ko kopīgi dziedam mūsu mājās), personīgo lūgšanu (lūgšanu no rīta un adorāciju pēcpusdienas beigās) un harizmātisko kopienas lūgšanu (otrdienas vakara lūgšanu grupā). 

“Tavs ceļš ir svētums” Ps 76,14

Veltīti Dievam kalpošanai Evaņģēlijam

Tie, kuri starp brāļiem ir aicināti kļūt par priesteriem, tiek iekļauti Chemin Neuf institūtā. 2021. gadā tajā ir 120 priesteri un 50 brāļi formācijā. Priesteri savu misiju veic dažādās kalpošanās atbilstoši Baznīcas aicinājumam un kopienas misijām: draudzēs (30 draudzes, kas uzticētas kopienai), formācijas centros, studentu kopmītnēs, pansionātos un dažādās misijās ar jauniešiem, pāriem, skolās un ar visnabadzīgākajiem…

Brāļi un māsas, kas esam devuši celibāta solījumu Dieva Valstības labā, mēs esam veltīti kalpošanai Evaņģēlijam. “Jūs nekad nedrīkstētu aizmirst, ka Jēzus ir mūsu Institūta pamats. Tas ir Viņš, kuru jūs satikāt pirms iestāšanās Institūtā. Viņš ir tas, kurš mūs pulcē kopā Baznīcas kopienā, lai mūs patiesi padarītu par Viņa mācekļiem.

Mēs dzīvojam Viņā, iesakņodamies un pamatodamies Viņā, nostiprināti ticībā, kā esam mācīti, un ar pateicību pieaugdami Viņā.” Kol 2,6-7 (Konstitūcijas, Nr. 2).

“Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod dzīvību par saviem draugiem.”

Jāņa 15, 13

Chemin Neuf institūts

1992. gada 24. jūnijā Lionas arhibīskaps kardināls Alberts Dekurtrejs (Albert Decourtray)izveidoja Chemin Neuf institūtu priekš priesteriem un konsekrētajiem brāļiem kā Reliģisko klēra institūtu ar diecēzes tiesībām.

Konsekrētās dzīves institūtu un apustuliskās dzīves biedrību kongregācijas prefekts kardināls Franks Rodē (Franc Rodé) 2009. gada 14. septembrī Vatikānā, Romā, atzina Chemin Neuf institūtu kā reliģisko klēra institūtu ar pontifikālajām tiesībām.

Noviciāts Mellerejas abatijā

Iepazīstiet Kopienas Chemin Neuf noviciātu, noskatoties šo īso videoklipu!

Mūža solījumu Mise