Kopienas garīgums sakņojas ignāciskajā tradīcijā un harizmātiskās atjaunotnes pieredzē.

Gan mūsu lūgšanu, gan dzīvesveidu ietekmē garīgo vingrinājumu praktizēšana un ignāciskā izvērte.

Mēs ticam Svētajam Garam un vēlamies Viņā klausīties, un dzīvot Viņa vadībā gan personīgi, gan Kopienā.

Harizmātiskās atjaunotnes garīgums un Sv. Ignācija no Lojolas vingrinājumi sakņojas pārliecībā, ka Dievs var tieši runāt ar savu radību un efektīvi darboties cilvēka dzīvē.  

“Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem. Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā!” (Jāņa 15, 7-9)

Kopienas rīkotās rekolekcijas Latvijā

Kopiena “Chemin Neuf” Latvijā organizē Sv. Ignācija garīgo vingrinājumu klusuma rekolekcijas un iekšējās dziedināšanas jeb anamnēzes rekolekcijas, kas notiek kopienas mājā mājā Liepājā, Atmodas bulvārī 15.

GARĪGO VINGRINĀJUMU KLUSUMA REKOLEKCIJAS

Sv. Ignācija garīgie vingrinājumi ilgst piecas līdz septiņas dienas, un to mērķis ir ieklausīties Dievā, gūstot labāko Ignāciskās tradīcijas pieredzi.

Klusuma rekolekcijas ir miera osta, kas mums palīdz tuvoties Dievam. Tās ļauj mums tuvāk iepazīt Kristu, lai Viņu vairāk mīlētu un dedzīgāk Viņam kalpotu, lai atpazītu Viņa aicinājumu un pieņemtu lēmumu tam atsaukties.

Šo rekolekciju laikā piedāvājam mācības, laiku personīgai lūgšanai ar Dieva Vārdu, kopienas lūgšanu laiku un garīgo pavadību.

TIEŠSAISTES REKOLEKCIJAS IKDIENĀ

Garīgos vingrinājumus var veikt arī ikdienā, izbrīvējot laiku pa vidu studijām, darbam vai ģimenes pienākumiem, lai padziļinātu attiecības ar Dievu un piedzīvotu Viņa klātbūtni ikdienā.

Piedaloties tiešsaistes rekolekcijās, dalībnieki ik dienas saņem e-pastu ar divām mācībām video formātā, tiek aicināti veltīt laiku personīgajai lūgšanai ar piedāvāto Svēto Rakstu vietu, kā arī ikdienas sarunai ar garīgo pavadītāju.

IEKŠĒJĀS DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS

Iekšējās dziedināšanas rekolekcijas jeb anamnēze ir četru dienu klusuma rekolekcijas, ļaujot ieklausīties sevī un pārskatīt savu dzīvesstāstu vai atsevišķus tās notikumus Svētā Gara gaismā, lai iepazītu Dieva mīlestību un saņemtu Viņa piedošanu, piedzīvotu dziedinošo un atbrīvojošo Jēzus Kristus klātbūtni, kā arī pieņemtu savas dzīves notikumus.

Šis rekolekcijas ietver personīgo lūgšanu ar Bībeli, mācības, garīgās pavadības sarunas, dalību lūgšanu grupā, izlīguma vakarā, kā arī radošās darbnīcās vai praktiskā darbā.