Informācijas un pierakstīšanās: Dace – 26442207 rekolekcijas@chemin-neuf.lv
Rekolekciju laikā tiks piedāvātas mācības, personīgā lūgšana ar Svētajiem Rakstiem, kopīgas lūgšanas un sarunas ar garīgo pavadību.